Marketimg Marketing je osnova dobrog poslovanja


MARKETING

Marketing - Reklamiranje sajta

Marketing, ili reklamiranje sajta bi trebalo da počne odmah prilikom postavljanja sajta. Jedan od najboljih načina za reklamu je google adwords. Sa dobro osmišljenom kampanjom sajt će brzo biti indexiran od strane pretraživača.
adworda kampanja
 

MARKETING

AdWords google kampanja

Koliko košta AdWords google marketing? dobro osmišljena kampanja ne mora uvek da bude skupa. Ako se dobro podese parmetri, nije uopšte skupo. Česta greška je da se ne podesi region za koji se radi marketing, Takodje učestala greška je pogrešno vreme za marketing

Reklama sajta

Facebook Marketing Facebook Ads

Facebook marketing takodje ne mora da bude skup, da bi dao dobre efekte.
facebook ads
 
Copyright 2019 Izrada Sajta